Bárbara Ramos

Termes i condicions d'ús

1. AVIS LEGAL I TERMES D'ÚS

Puc garantir-te que et trobes en un espai 100 % segur, per això, donant compliment amb el deure informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic , a continuació es fa constar:

1.1 Dades identificatives del responsable

Tal com recull la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, us informo que: 

 • Mi denominación social es: Bárbara Ramos Román
 • Mi NIF es 46.626.827P
 • Mi domicilio social se encuentra en C/ Carrasco i Formiguera, 31 1º 1ª Rubí 08191 Barcelona   
 • Email: barbararamos.pt@gmail.com 
 • Mi actividad social es: blogging, terapia transpersonal y negocio Online.
1.2 Finalitat de la pàgina web

Els serveis prestats pel responsable de la pàgina web són els següents: 

 • La venta de formació, activitats i serveis de teràpia, relacionats amb el creixement personal, tant presencial com online
 • Gestionar la llista de subscriptors i usuaris que s’inscriuen als cursos.  
 • Suministre de continguts al blog 
 • Dirigir la seva xarxa d’afiliats i comerciants així com la gestió de pagaments dels mateixos. 
1.3 Usuaris

L’accés i/o ús d’aquest lloc web atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, aquests termes d’ús, però pel simple ús de la pàgina web no significa l’inici de relació laboral/comercial alguna.

1.4 Ús del lloc web i captura d'informació
1.4.1 Ús del lloc web

La pàgina web https://www.barbararamos.es d’ara endavant (LA WEB) proporciona l’accés a articles, informacions, serveis i dades (d’ara endavant, “els continguts”) propietat de Bárbara Ramos Román. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del web.

L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts que s’ofereixen a través de la seva web i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no fer-los servir per:

(a) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe ia l’ordre públic;

(b) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans;

(c) provocar danys en els sistemes físics i lògics de https://www.barbararamos.es, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats;

(d) intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar-ne o manipular-ne els missatges.

Bárbara Ramos Román es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, a parer seu, no resultessin adequats per a la seva publicació.

En qualsevol cas, Bárbara Ramos Román no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través del bloc o altres eines de participació que es puguin crear, d’acord amb el que preveu la normativa aplicable.

1.4.2 Captura d'informació

– Formulari de contacte, on l’USUARI haurà d’emplenar el camp de correu electrònic, assumpte i nom.

– Formulari de subscripció, emplenant l’USUARI els camps necessaris per a l’adquisició dels cursos i/o teràpia amb els camps de nom, cognoms, adreça, ciutat, país, estat, codi postal, correu electrònic i contrasenya

– Galetes de rastreig, d’acord amb les regles següents

– Navegació i Adreça IP: En navegar per aquesta web, l’usuari facilita de forma automàtica al servidor de la web informació relativa a la vostra adreça IP, data i hora d’accés, l’hiperenllaç que us ha reenviat, el sistema operatiu i el navegador utilitzat.

Tot i això, els usuaris podran donar-se de baixa en qualsevol moment dels serveis prestats per Bárbara Ramos Román o dades aportades per l’USUARI donant compliment a la normativa vigent sobre Protecció de Dades. Així mateix, tant en subscriure’s a aquesta pàgina web com en fer algun comentari a qualsevol de les seves pàgines i/o entrades, l’usuari consenteix:

 1. El tractament de les vostres dades personals a l’entorn de WordPress conforme a les seves polítiques de privacitat.
 2. L’accés de Bárbara Ramos Román a les dades que, d’acord amb la infraestructura de WordPress, l’usuari necessiti aportar bé per a la subscripció al curs i/o teràpia, bé per a qualsevol consulta mitjançant el formulari de contacte.

En activar una subscripció, formulari de contacte o comentari, l’usuari comprèn i accepta que:

Des del moment en què efectua la subscripció o accedeix a algun servei de pagament, Bárbara Ramos Román té accés

a: Nom, i email, o altres dades necessàries per a facturació conformant un fitxer a disposició del Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades amb el nom “WEB” o en el cas de realitzar alguna compra, serà subscrit al fitxer de “ CLIENTS” tenint accés a dades de nom, cognoms, email, dni i domicili complet.

En tot cas Bárbara Ramos Román es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, la presentació i configuració de la web https://www.barbararamos.es com aquest avís legal. 

2. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Bárbara Ramos Román per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts a la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos – marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de Bárbara Ramos Román o bé dels seus llicenciants. Tots els drets reservats.

Qualsevol ús no autoritzat prèviament per Bárbara Ramos Román serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Bàrbara Ramos Román.

L’USUARI es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de Bárbara Ramos Román. Podreu visualitzar únicament els elements de la web sense possibilitat d’imprimir-los, copiar-los o emmagatzemar-los al disc dur del vostre ordinador o en qualsevol altre suport físic. L’USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de Bárbara Ramos Román.

Queda terminantment prohibit compartir la llicència per a ús amb més persones, cada llicència és personal i intransferible reservant-nos totes les accions civils i penals que ens assisteixin per salvaguardar els nostres drets, tot això sota advertència d’incórrer en un delicte contra la propietat intel·lectual de l’art. 270 i ss del Codi Penal amb penes de presó de fins a 4 anys.

3. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Bárbara Ramos Román no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: per errors o omissions en els continguts, per manca de disponibilitat del lloc web, – el qual farà parades periòdiques per manteniments tècnics – així com per la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, tot i haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

4. MODIFICACIONS

Bárbara Ramos Román es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes a la seva web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través d’aquesta com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats a la seva web.

5. POLÍTICA D'ENLLAÇOS

Les persones o entitats que pretenguin realitzar o realitzin un hiperenllaç des d’una pàgina web d’un altre portal d’Internet al web de Bàrbara Ramos Román s’han de sotmetre les condicions següents:

– No es permet la reproducció total o parcial de cap dels serveis ni continguts del lloc web sense la prèvia autorització expressa de Bárbara Ramos Román.

– No s’establiran deep-links ni enllaços IMG o d’imatge, ni frames amb la web de Bárbara Ramos Román sense la seva autorització prèvia prèvia.

– No s’establirà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre la web de Bàrbara Ramos Román, ni sobre els serveis o continguts de la mateixa. Excepte aquells signes que formin part de l’hipervincle, la pàgina web on s’estableixi no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a Bárbara Ramos Román, llevat d’autorització expressa d’aquesta.

– L’establiment de l’hipervincle no implicarà l’existència de relacions entre Bárbara Ramos Román i el titular de la pàgina web o del portal des del qual es realitzi, ni el coneixement i l’acceptació de Bárbara Ramos Román dels serveis i continguts oferts en aquesta pàgina web o portal.

– Bárbara Ramos Román no serà responsable dels continguts o serveis posats a disposició del públic a la pàgina web o portal des del qual es realitzi l’hipervincle, ni de les informacions i manifestacions incloses en aquests.

El lloc web de Bárbara Ramos Román pot posar a disposició de l’usuari connexions i enllaços a altres llocs web gestionats i controlats per tercers. Aquests enllaços tenen com a exclusiva funció, la de facilitar als usuaris la cerca d’informació, continguts i serveis a Internet, sense que en cap cas es pugui considerar un suggeriment, recomanació o invitació per visitar-los.

Bárbara Ramos Román no comercialitza, ni dirigeix, ni controla prèviament, ni fa propis els continguts, serveis, informacions i manifestacions disponibles en aquests llocs web.

Bárbara Ramos Román no assumeix cap tipus de responsabilitat, ni tan sols de forma indirecta o subsidiària, pels danys i perjudicis de tota mena que poguessin derivar-se de l’accés, manteniment, ús, qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts, informacions, comunicacions , opinions, manifestacions, productes i serveis existents o oferts als llocs web no gestionats per Bárbara Ramos Román i que resultin accessibles a través de Bárbara Ramos Román.

6. DRET D'EXCLUSIÓ

Bárbara Ramos Román es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin aquestes Condicions Generals d’Ús.

7. GENERALITATS

Bárbara Ramos Román perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

8. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURACIÓ

Bárbara Ramos Román podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les condicions esmentades anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

9. RECLAMACIONS I DUBTES

Bárbara Ramos Román informa que existeixen fulls de reclamació a disposició d’usuaris i clients podent remetre un correu a barbararamos.pt@gmail.com indicant el seu nom i cognoms, el servei o producte adquirit i exposant els motius de la seva reclamació.

També podeu adreçar la vostra reclamació per correu postal adreçat a: Barbara Ramos Román, C/ Carrasco i Formiguera, 31 1r 1a Rubí 08191 Barcelona

10. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre Bárbara Ramos Román i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i tribunals (de la ciutat de Rubí (Barcelona), llevat que la llei aplicable disposi una altra cosa).